Captains Of Finance

In welke domeinen kan Captains Of Finance u helpen?

Captains Of Finance is een zusterorganisatie van Triple A Credit Management Solutions en gespecialiseerd in het tijdelijk of permanent inzetten van professionals in Controlling, Analyse & Treasury. Of het nu Business Operations in het algemeen, Sales- of Financial-Controlling betreft: Captains of Finance biedt de oplossing op maat!

Shutterstock 507726412 Bril

Focused on Controlling

Onze focus ligt uitsluitend op Controlling. Controlling staat voor het Engelse "to control" ofwel beheersen. Een heldere controlling biedt op alle niveaus binnen de organisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de (financiële) processen binnen een organisatie.

Shutterstock 185716037

Business Controllers

Vandaag en zeker morgen is Big Data king. Teneinde in staat te zijn de juiste beslissingen te nemen, moeten we begrijpen wat achter deze cijfers en verhoudingen ligt. Samen met en ter ondersteuning van de CFO zet de controller het Business Plan om in een Financieel Plan en werkt hij de nodige “Controle- en Rapporteringstools“ uit.

Aan de hand van de KPI’s en ratio’s kan er gemonitord worden waar de onderneming staat ten opzichte van de visie en doelstellingen van het management. De analyse en aanbevelingen vinden we terug in het Management Reporting en Executive Summary Rapport. Een Captains Of Finance Controller beschikt over een uitgebreid pakket aan capaciteiten en vaardigheden om deze taak tot een goed einde te brengen.

Shutterstock 1172910715

Analyse

In de huidige complexe zakelijke macro omgeving, zullen een organisatie haar aanpassingsvermogen, behendigheid en het vermogen om constante verandering door innovatie te beheren, de sleutels tot succes zijn. Traditionele methoden zullen onvoldoende leiden tot het bereiken van uw bedrijfsdoelstellingen. Dit is waar Business Analyse te pas komt.

Bedrijven realiseren doelen door middel van projecten die de behoeften van klanten in nieuwe producten, diensten en de winst vertalen. Voor het mee onderbouwen van deze projecten zorgt de Analist.

Shutterstock 423859780

Treasury Specialisten

Treasury speelt een cruciale rol bij het verbeteren en onderhouden van de financiële draagkracht van een bedrijf of organisatie. Deze activiteit staat ook bekend als Corporate Finance en omvat vaak volgende verantwoordelijkheden:

  • het bepalen van de financiële strategie en in het bijzonder de cash strategie en beleid;
  • het adviseren over waar men in gaat beleggen;
  • het regelen van een adequate financiering en cashpooling;
  • het beheren van de financiële risico's in de organisatie.

U zoekt ondersteuning in controlling?

Wenst u tijdelijk uw Controlling activiteiten te versterken of bent u op zoek naar een permanente oplossing? Captains Of Finance biedt u snel een adequate oplossing aan!

Ondersteuning Operationele doelen

Ondersteuning bij het vertalen van de globale “Operationele Doelstellingen“ van de onderneming, die werden vastgelegd in het “Business Plan“, in een “Financieel Plan“ en in de hieraan gekoppelde realistische “Budgetten, KPI’s en Financiële Ratio’s“.

Data registratie & opvolging

Registreren van de “Data“ die worden gegenereerd binnen de diverse “Bedrijfsprocessen“ die deel uitmaken van de “Operationele Cyclus“ van de onderneming en opvolging van de evolutie van het “Bedrijfskapitaal“ (incl. voorraad).

Rapporteren & Actualiseren

Rapporteren van de actuele resultaten in periodieke “Management Reporting & Executive Summary“.

Actualiseren van de doelstellingen van de onderneming in “Forecasts en bijgestelde Objectieven“.

Compliance met GAAP, IAS & IFRS richtlijnen.

Efficiëntie & bewaking kostenstructuur

Voorstellen m.b.t. efficiëntie en verbetering van de op Accounting & Controlling gerichte Procedures en ICT- & ERP Tools.

Bewaken van de “Kostenstructuur“ van de onderneming en vergelijking met de ratio’s binnen de sector waarin de onderneming actief is (Cfr. Peergroup).

Ontwerp Zonder Titel 4
Created with Sketch.

After graduating, I had to choose a direction for kicking off my professional career.
I studied Business Economics and wanted to learn how to become an entrepreneur. I wanted to start in Finance but I had no idea about what the possibilities were. Captains of Finance guided me step by step.

Thomas, Academy Program
Captains Of Finance Pexels Kaboompics Com 6386