Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
cover
Cijfers in zicht

Business controllers

Vandaag en zeker morgen is Big Data king. Teneinde in staat te zijn de juiste beslissingen te nemen, moeten we begrijpen wat achter deze cijfers en verhoudingen ligt. Samen met en ter ondersteuning van de CFO zet de controller het Business Plan om in een Financieel plan en werkt hij de nodige “Controle- en Rapporteringstools“ uit.

Aan de hand van de KPI’s en ratio’s kan er gemonitord worden waar de onderneming staat ten opzichte van de visie en doelstellingen van het management. De analyse en aanbevelingen vinden we terug in het Management Reporting en Executive Summary Rapport. Een Captains of Finance Controllerbeschikt over een uitgebreid pakket aan capaciteiten en vaardigheden om deze taak tot een goed einde te brengen. 

Neem contact op
Ondersteuning Operationele doelen

Ondersteuning bij het vertalen van de globale “Operationele Doelstellingen“ van de onderneming, die werden vastgelegd in het “Business Plan“, in een “Financieel Plan“ en in de hieraan gekoppelde realistische “Budgetten, KPI’s en Financiële Ratio’s“.

Data registratie & opvolging

Registreren van de “Data“ die worden gegenereerd binnen de diverse “Bedrijfsprocessen“ die deel uitmaken van de “Operationele Cyclus“ van de onderneming en opvolging van de evolutie van het “Bedrijfskapitaal“ (incl. voorraad).

Rapporteren & Actualiseren

Rapporteren van de actuele resultaten in periodieke “Management Reporting & Executive Summary“.

Actualiseren van de doelstellingen van de onderneming in “Forecasts en bijgestelde Objectieven“.

Compliance met GAAP, IAS & IFRS richtlijnen.

Efficiëntie & bewaking kostenstructuur

Voorstellen m.b.t. efficiëntie en verbetering van de op Accounting & Controlling gerichte Procedures en ICT- & ERP Tools.

Bewaken van de “Kostenstructuur“ van de onderneming en vergelijking met de ratio’s binnen de sector waarin de onderneming actief is (Cfr. Peergroup).